Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Black & white list maken

Standaard heeft de Myndr-switch handige categorieën waarmee je de standen kunt indelen. Bovenop deze categorieën kun je nu ook nog je eigen website toestaan of blokkeren, een zogeheten black & white list.

Zorg dat je bent ingelogd op je dashboard. Klik vanuit je dashboard op de tegel van de knop waaraan je een black & white list wilt toevoegen. Klik vervolgens op de knop Standen aanpassen op de tegel Details van de switch. Je ziet nu een overzicht met links de categorieën en rechts de vijf standen. Om een eigen website toe te voegen klik je onderaan, bij het onderdeel Eigen websites (black & white list), op de knop Toevoegen. Je ziet nu een popup verschijnen om een nieuwe regel aan te maken.

Begrippen

De url is het (volledige) website-adres, bijvoorbeeld https://www.oefenen.nl/oefentoets/groep-8. Een (volledig) domein is van een url (website-adres) het gedeelte tussen http:// en de eerstvolgende /, bijvoorbeeld www.oefenen.nl in https://www.oefenen.nl/oefentoets/groep-8. Een hoofddomein is het laatste deel van het domein, bijvoorbeeld oefenen.nl. Een subdomein is een onderverdeling binnen een domein of subdomein en wordt gevormd door iets vòòr het hoofddomein te plaatsen, met een punt ertussen, bijvoorbeeld www.oefenen.nl. Maar ook www.speciaal.oefenen.nl, dus een subdomein kan ook weer subdomeinen hebben.

Je kunt met verschillende criteria een website blokkeren.

Volledig domein

Alles wordt geblokkeerd/doorgelaten binnen www.oefenen.nl. De subdomeinen (van www.oefenen.nl) worden niet geblokkeerd/doorgelaten.

Domein eindigt op

Alles wordt geblokkeerd/doorgelaten binnen oefenen.nl. Ook de subdomeinen worden geblokkeerd/doorgelaten (bijvoorbeeld www.oefenen.nl, app.oefenen.nl of intern.oefenen.nl)

Volledige url

De regel geldt alleen voor deze volledige url, dit kan dus specifiek één webpagina van een website zijn, bijvoorbeeld www.oefenen.nl/oefentoets/groep-8.

Url bevat

Alle websites waarvan de url deze waarde bevat, bijvoorbeeld /oefentoets/

Url begint met

Alle websites waarvan de url begint met de waarde, bijvoorbeeld oefenen.nl/oefentoets/

Url eindigt op

Alle websites waarvan de url deze waarde aan het einde heeft, bijvoorbeeld /oefentoets/toets-8

Om de regel aan te maken kies je één van de bovenstaande criteria. Daarna vul de bij het tweede veld de waarde in. Klik op Ok om de regel toe te voegen. In het overzicht zie je nu dat je zojuist aangemaakt regel is toegevoegd aan de lijst. Deze regel blokkeert standaard in alle standen; de hele rij is gevuld met rode stopborden. Om te zorgen dat de regel juist toestaat, klik je op het stopbord in de kolom bij de corresponderende stand. Deze veranderd nu naar een groen vinkje. Om de wijzigingen toe te passen, klik je rechtsonder op Opslaan.

Let op: Om de aanpassing bij de leerlingen door te voeren is het van belang dat de browser opnieuw opgestart wordt. Maak je deze wijziging tijdens de les? Sluit de webbrowser van de leerlingen af en start deze opnieuw op om je wijziging op te halen. Zijn de laptops van de leerlingen uit op het moment van wijzigen? Deze wordt doorgevoerd zodra de laptops weer aangezet worden.

In het kort

log in klik op de tegel van de knop klik op het standen aanpassen klik bij Eigen websites (black & white list) op Toevoegen + kies een selectiemethode vul de waarde of url in klik op ok bepaal in welke stand de regel is toegestaan klik op Opslaan

Voorbeeld 1 - Spotify in alle standen behalve stand 1

Spotify.com valt standaard in de categorie Streaming audio. Je vind het prima dat je leerlingen tijdens het oefenen van sommen of andere opgaven muziek luisteren. Je voegt daarom spotify.com toe als eigen website en je staat toe dat deze in stand 2 tot en met 5 beschikbaar is. Zo kunnen je leerlingen Spotify luisteren, zonder dat de hele categorie Streaming audio beschikbaar hoeft te maken.

Spotify toevoegen

Spotify als regel

Voorbeeld 2 - alléén de oefentoets

Je wilt je leerlingen een oefentoets laten maken. Deze oefentoets maken ze via de website www.oefentoetsgroep8.nl. Je voegt deze website toe en geeft aan dat deze alleen in stand 1 beschikbaar is. Omdat je wilt voorkomen dat je leerlingen antwoorden kunnen opzoeken, zorg je ervoor dat in stand 1 geen enkele standaard-categorie beschikbaar is. Je maakt de Educatieve methodes in stand 1 dus niet beschikbaar. Zo kunnen ze alleen bij de oefentoets. Handig! En is de toets klaar? Dan zet je eenvoudig de stand terug naar de standaardwaarden.

Oefentoets instellen

Oefentoets als regel