Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Black & white list wijzigen of verwijderen

Je kunt heel eenvoudig je eigen regels (de black en white lists) aanpassen of verwijderen. Zorg dat je bent ingelogd op je dashboard. Klik vanuit je dashboard op de tegel van de knop waarvan je een black & white list wilt aanpassen. Klik vervolgens op de knop Standen aanpassen op de tegel Details van de switch.

Aanpassen

Om een eigen toegevoegde regel aan te passen, klik je in de regel, achter de website op Wijzigen. Je ziet nu een popup verschijnen met de eigenschappen van de regel. Je kunt de dropdown met criteria en het veld waarin je de waarde hebt ingevuld naar wens aanpassen. Klik op ok om de wijziging op te slaan. Klik vervolgens in het overzicht rechtsonder op de button Opslaan om je wijziging door te voeren. Wil je de wijziging ongedaan maken? Klik dan op de button Annuleren.

Let op: Om de aanpassing bij de leerlingen door te voeren is het van belang dat de browser opnieuw opgestart wordt. Maak je deze wijziging tijdens de les? Sluit de webbrowser van de leerlingen af en start deze opnieuw op om je wijziging op te halen. Zijn de laptops van de leerlingen uit op het moment van wijzigen? Deze wordt doorgevoerd zodra de laptops weer aangezet worden.

Verwijderen

Om een eigen toegevoegde regel te verwijderen, klik je in de regel, achter de website op Wijzigen. Je ziet nu een popup verschijnen met de eigenschappen van de regel. Wil je de regel verwijderen? Klik dan in de popup op de rode knop Verwijderen. Je ziet in het overzicht dat de regel is verwijderd. Wil je deze wijziging ongedaan maken? Klik dan rechtsonder op Annuleren. Is de wijziging goed doorgevoerd? Klik rechtsonder op de button Opslaan.

Let op: Om de aanpassing bij de leerlingen door te voeren is het van belang dat de browser opnieuw opgestart wordt. Maak je deze wijziging tijdens de les? Sluit de webbrowser van de leerlingen af en start deze opnieuw op om je wijziging op te halen. Zijn de laptops van de leerlingen uit op het moment van wijzigen? Deze wordt doorgevoerd zodra de laptops weer aangezet worden.