Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Standen aanpassen

De vijf standen zijn samen met leerkrachten uit het basisonderwijs ingericht en gebaseerd op de dagelijkse onderwijspraktijk. Natuurlijk kun je de standen aanpassen aan jouw individuele voorkeuren.

Zodra je bent ingelogd, kun je beginnen met het aanpassen van de standen. Klik vanuit je dashboard op de tegel van de knop waaraan je de standen wilt aanpassen. Klik vervolgens op de knop Standen aanpassen op de tegel Details van de switch. Je ziet nu een overzicht met links de categorieën en rechts de vijf standen.

Het overzicht bestaan uit rijen en kolommen. De kolommen bevatten de standen, stand één tot en met vijf. Elke rij bevat een categorie met daarachter iconen; een stopteken of een groen vinkje. Het stopteken houdt in dat deze categorie niet is toegestaan in de betreffende stand. Een groen vinkje betekent dat deze wél is toegestaan. Door op een icoon te klikken verander het van een stopteken in een groen vinkje, of andersom.

Ben je klaar met wijzigen? Klik rechtsonder op opslaan.

In het kort

log in klik op de tegel van de knop klik op het standen aanpassen klik op de stop/doorlaat iconen van de categorie die je wilt aanpassen herhaal dit voor alle categorieën die je wilt aanpassen klik op Opslaan