Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Standen resetten naar standaardwaarden

Het kan natuurlijk gebeuren dat er veel dingen gewijzigd zijn, of dat een leerkracht graag weer de standen ingericht wil hebben volgens de standaard instellingen. Om dit te doen kun je de standen resetten naar de standaardwaarden.

Zodra je bent ingelogd, kun je beginnen met het aanpassen van de standen. Klik vanuit je dashboard op de tegel van de knop waaraan je de standen wilt aanpassen. Op de tegel Details van de switch klik je op de knop Standen aanpassen. Klik rechtsboven op het terug-icoontje.

Je ziet in de popup aangegeven welke standen afwijken van de standaardinstelling door middel van knoppen die onderaan de pop-up staan. Door hierop te klikken zet je deze stand terug naar de standaardwaarden. Je ziet deze knop alleen staan als de stand ook daadwerkelijk anders is dan de standaard. Het resetten van de standen geldt niet voor de black & white lists.

Resetten

In het kort

log in klik op de tegel van de knop klik op het standen aanpassen Klik rechtsboven op het tandwieltje klik op Reset stand voor de stand die je wilt resetten herhaal deze procedure voor andere standen indien nodig