Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

In welke stand staat de knop eigenlijk?

Sommige Myndr voor School-gebruikers kiezen er voor om de Myndr-switch niet op te hangen. Dan kan het in het begin lastiger te zien zijn in welke stand de knop nou eigenlijk staat.

Heb je de lichtgekleurde Myndr-switch? Dit zijn de standen:

Standen Wolwit

Heb je de donkergekleurde Myndr-switch? Dan zijn dit de standen:

Standen aardedonker