Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Waarom wordt de website geblokkeerd?

Een website kan geblokkeerd worden omdat deze onder een categorie valt die met de huidige stand van je knop geblokkeerd wordt, of omdat wij de website (nog) niet hebben gecategoriseerd.

Website niet bekend In stand 1 en 2 blokkeren we de website die bij ons niet bekeknd zijn. Het kan dus voorkomen dat een lesmethode geblokkeerd wordt. Je kan deze website door ons laten toevoegen aan een categorie. Laat het ons weten via de chat (rechtsonder).

Website zoeken Wil je weten in welke categorie een website thuishoort? Je kan dit eenvoudig opzoeken met met onze handig zoekfunctie.

Overzicht categorieën Om je een beeld te geven van de categorieën en welke type websites er in thuishoren, kun je de pagina Overzicht categorieën bekijken.