Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Wat is een klas-code?

Als de Myndr-extensie op een laptop is geïnstalleerd dan vraagt deze om de klas-code van de Myndr-switch.

|{: .highlight } Je kunt geen websites bezoeken totdat je de klas-code ingevoerd hebt.

De klascode is een 4-cijferig getal waarmee de laptop aan een Myndr-switch wordt gekoppeld. Als de klas-code is ingevuld bepaal je met de Myndr-switch waar wel en niet naartoe gesurft mag worden.