Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Hoe lang duurt het voor een draai aan de switch werkt?

Het duurt maximaal 10 seconden voordat de stand op je netwerk is doorgevoerd. Denk je dat je Myndr-switch problemen ondervindt? Check de status van ons netwerk op status.myndr.nl.