Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Kan ik zelf filter categorieën aanmaken?

Op dit moment is dit helaas nog niet mogelijk. Wij zijn van plan dit in de toekomst mogelijk te maken.

Je kan wel de categorieën van een stand aanpassen. Je leest hier alles over in onze blog.