Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Wat moet ik doen als ik een onveiligheid/hack ontdek in Myndr?

Als je een onveiligheid of hack hebt ontdekt of denkt dat je die hebt ontdekt willen we dat heel graag van je horen. Lees hier meer over op onze Responsible disclosure pagina.