Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Werkt Myndr op Chromebooks als die beheerd worden via Microsoft Intune?

Wordt het beheer van jullie Chromebooks via Microsoft Intune gedaan? Dan is de Myndr-switch op dit moment helaas nog geen geschikte oplossing voor jullie school.

Deze combinatie wordt niet officieel ondersteund door Microsoft. Daardoor is het helaas ook niet mogelijk om Myndr voor School te gebruiken.