Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Myndr voor school verwijderen

Hoe je de extensie van de Chromebooks van de leerlingen kunt verwijderen lees je in dit artikel: https://www.myndr.nl/nl/school/zelf-installeren/verwijderen-chrome-browser/