Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Ik wil bepaalde apparaten niet filteren, hoe doe ik dat?

Je kan bepaalde appareten uitsluiten van filtering. Log hiervoor in op het dashboard en klik op het table Apparaten.

Daar zie je een (zo goed mogelijke) omschrijving van alle apparaten die aangesloten zijn op de myndr-filter. Maak gebruik van de vink-boxen rechts om aan te geven welke van de apparaten ongefilterd moeten blijven. Klik onderaan op “opslaan” als je klaar bent.