Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Kan de knop overal opgehangen worden?

Ja, je kan de knop overal, binnenshuis ophangen. De knop staat namelijk niet in direct contact met de wifi, dus hoeft niet in de buurt van de wifi te hangen.