Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Kan ik al mijn apparaten aansluiten op de Myndr-wifi?

Om volop gebruik te kunnen maken van myndr raden wij je aan om alle apparaten waarmee je op het internet kan browsen aan te sluiten.

Apparaten die wél in verbinding staan met het internet maar die niet worden gebruikt om op het internet te browsen, zoals huishoudelijke apparaten, IP camera’s, NAS servers, kun je of uitsluiten van filtering, of kunnen aangesloten blijven aan de reguliere WiFi.