Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Waarom moet ik mijn oude wifi-netwerk uitschakelen?

Myndr werkt het effectiefst als er geen alternatief ongefilterd WiFi netwerk aanwezig is. Daarnaast willen we het niet onnodig lastig maken om met myndr te verbinden. We raden het alleen af om je reguliere wifi uit te schakelen als je huishoudelijke apparaten bezit, of andere slimme apparaten, die met het internet verbonden zijn. Deze apparaten kunnen soms minder goed functioneren als ze op gefilterd internet zijn aangesloten.