Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Wat is het wachtwoord van de wifi?

Het wachtwoord van de wifi vind je onderop de Myndr-filter. Hier staan, naast het wachtwoord, nog een aantal andere gegevens, zoals bijvoorbeeld de naam van het Myndr wifi-netwerk.