Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Werkt de Myndr-filter met een wifi-versterker?

Veel huishoudens hebben, om de dekking van hun wifi netwerk te verbeteren, achter de modemrouter van hun provider, een wifi-versterker (ook wel extender of repeater genoemd) of een mesh-netwerk. Ook worden regelmatig Powerline adapters gebruikt om het netwerk te verbeteren.

De wifi-versterker kun je zo instellen dat deze het myndr wifi versterkt in plaats van het wifi van de modemrouter. Lees de handleiding van jouw wifi-versterker om te achterhalen hoe je dat moet doen. In het instel-proces moet je kiezen voor een bestaand wifi-netwerk, kies op dat moment voor het Myndr-wifi.