Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Wordt de Xbox of Playstation ook gefilterd?

Ja, myndr filtert ook de Playstation en de Xbox.

Er bestaan 2 situaties waarin er gefilterd kan worden:

Draadloze situatie Als deze consoles via de wifi van myndr connectie hebben met het internet, filtert myndr ook de Xbox en de Playstation.

Bekabelde situatie Is de console door middel van een kabel met het internet verbonden, dan kan deze in de uitgang van de myndr-wifi gestoken worden.