Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Heeft Myndr invloed op het netwerk of de WiFi?

Nee, de Myndr-switch staat los van je schoolnetwerk.

Myndr werkt buiten het schoolnetwerk om. De Myndr-switch is gebouwd op Internet-of-Things technologie. In plaats van het WiFi-netwerk van de school, gebruikt de Myndr-switch het mobiele NB-IoT netwerk van T-Mobile om de gekozen stand door te geven aan het Myndr-platform.