Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Hoe zit het met de privacy van leerkrachten en ander personeel?

De Myndr-switch heeft alleen invloed op een het account waarvoor het is ingesteld en alleen op de laptop waar dat account is ingelogd. Myndr heeft geen enkele toegang tot - of invloed op - welk netwerk verkeer dan ook. De privacy van alle andere personen die gebruik maken van het schoolnetwerk wordt door Myndr totaal niet beïnvloed.