Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Kun je één Myndr-switch voor de hele school gebruiken?

Dat kan wel, maar we stimuleren die werkwijze niet.

Als alle laptop-gebruikers altijd hetzelfde dagprogramma doorlopen kun je prima één Myndr-switch voor hen gebruiken.

Maar als er laptops in verschillende klaslokalen worden gebruikt, bv groep 5 doet rekenen terwijl de leerlingen van groep 8 aan een eigen project werken, dan is het verstandiger om elk klaslokaal, waar met laptops wordt gewerkt, met een eigen Myndr-switch uit te rusten.

Naast de praktische overweging is er ook een financiële overweging: Het standaard abonnement bij een myndr switch is goed voor maximaal 40 leerlingen. Boven de 40 leerlingen die gebruikmaken van de switch bent u, wederom per maximaal 40 leerlingen, eenzelfde abonnementsbedrag verschuldigd.