Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Wat als dezelfde laptop in verschillende klassen wordt gebruikt?

Het komt vaak voor dat laptops door verschillende leerlingen uit verschillende klassen gedeeld worden. Dat maakt voor het gebruik van de myndr-switch niets uit. Niet de laptop, maar het account van de leerling weet zelf welke specifieke switch het moet volgen.

Dat werkt met behulp van een extensie, of plug-in. Als een leerling inlogt op een laptop die eerder door een andere leerling werd gebruikt dan zal die laptop eerst alle instellingen van de zojuist ingelogde leerling laden. Daar hoort ook de Myndr-extensie bij. En die weet weer welke Myndr-switch gevolgd moet worden.