Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Wat als we geen Google- of Microsoft-accounts gebruiken voor de leerlingen?

Dan is de Myndr-switch op dit moment helaas nog geen geschikte oplossing voor jullie school.

Graag zouden we horen hoe jullie de leerlingen dan wel laten inloggen? Dat helpt ons te bepalen welke andere methoden we zullen gaan ondersteunen.