Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Wat kost het?

De Myndr-switch is voor 1 juli 2023 verkrijgbaar voor € 129,00 exclusief btw. De abonnementskosten zijn € 36,00 exclusief btw per switch voor het eerste jaar.

Prijsverhoging

Per 1 juli 2023 verhogen we onze prijzen. Lees hier meer over in onze blog.