Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

De Chromebook filtert verkeerd

De extensie in de Chromebook is gekoppeld aan het account van de leerling. Als de leerling van klas wisselt of als de verkeerde klascode is ingevoerd dan filtert de Chromebook niet goed.

Controleer of de Chromebook correct is ingesteld. Klik hiervoor eerst op het Myndr icoon in de de Chrome browser en dan op het tandwiel icoon. (Als het Myndr icoon niet zichtbaar is kijk je hier.)

Controleer of de Chromebook de juiste Myndr switch volgt.

Als de Chromebook niet de juiste switch volgt kun je de extensie resetten. Daarna zal de Chromebook meteen om een nieuwe klascode vragen en kun je geen websites bezoeken zo lang er geen klascode is ingevoerd.