Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

De extensie is weg? Ik zie het Myndr icoon niet meer.

Soms zet de Chrome-brower zomaar de “Extensions Toolbar” aan en die verstopt extensies. Je ziet dan een puzzelstukje-icoon. Als je daarop klikt dan verschijnt het lijstje van extensies met punaises erachter. Klik op de punaise achter het myndr icoon zodat deze blauw wordt.

Kom je er toch niet uit, neem dan contact met ons op.