Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Kan ik zelf een website of URL toevoegen?

Myndr werkt met categorieën. Elke website hoort bij een bepaalde categorie. Soms kom je een website tegen die eigenlijk in een bepaalde categorie hoort maar die toch toegankelijk is terwijl dat niet zou moeten. Of die juist niet toegankelijk is terwijl dat wel zou moeten.

Je kunt die website (voor nu) door ons laten toevoegen aan de juiste categorie. Stuur ons een bericht of chat met ons en wij gaan direct voor je aan de slag. Meestal lukt het binnen een dag om de website aan de juiste categorie toe te voegen.

Als de website is toegevoegd kun je de cache van de plugin leegmaken.