Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Maakt de plugin gebruik van cache?

Ja. Omdat veel internetgebruik in de klas meestal draait rond een beperkt aantal websites die vaak bezocht worden is het handig en net wat sneller, om hier wat informatie van te onthouden binnen de plugin.

Je kunt die cache op de volgende wijze leegmaken:

  • Klik op het Myndr-icoon rechtsboven in de browser
  • Klik op het tandwiel-icon in het pop-up venster
  • Klik op filter-cache leegmaken

Je kunt dit doen als een website kortgeleden aan een categorie is toegevoegd (of van categorie is veranderd). Er zit dan nog oude informatie in de cache, die wil je verwijderen.