Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Myndr-switch registreren

Voordat je de Myndr-switch kunt gebruiken moet deze geregistreerd worden. Zo koppel je de switch aan jouw e-mailadres en kun je de standen aanpassen. Dit is een éénmalige actie die je eenvoudig uitvoert met het serienummer en de klas-code.

Ga daarvoor naar myndr.nl/registreren

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op!