Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Myndr is beschikbaar en wordt ondersteund in Nederland. De Myndr-switch maakt gebruik van het IoT netwerk van T-Mobile. Je kunt controleren of jouw locatie een goed IoT bereik heeft op de IoT dekkingskaart van T-Mobile.


Het gebruik van de diensten en producten van Myndr buiten het verzorgingsgebied wordt niet ondersteund.