Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Waarom piept mijn Myndr-switch?

Soms maakt de Myndr-switch piep-geluidjes. Wat dat betekent is afhankelijk van hoeveel piepjes en of die kort (een fractie van een seconde) of lang (een seconde) klinken.

1 keer kort De Myndr-switch is aan het opstarten.

2 keer kort Het verzenden van de stand is mislukt. De switch probeert het zelf nog een paar keer.

3 keer kort De batterijen te zwak. Je kunt ze het beste vervangen door nieuwe.

3 keer lang Het verzenden van de stand lukt niet. Vervang de batterijen voor nieuwe en probeer het nog een keer.