Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Dinosaurusspel in Chrome uitschakelen

De Chrome browser beschikt over een ingebouwd spelletje. Als je in de adresbalk typt chrome://dino/ dan kun je een simpel spelletje doen waarbij je een dino over catussen moet laten springen.

Dit spel doet het altijd in Chrome tenzij je het vanuit de beheerdersconsole uitschakelt.

Ga naar:

Apparaten > Chrome > Instellingen > Instellingen voor gebruikers en browsers

Selecteer links de juiste organisatie-eenheid en scroll naar Dinosaurusspel. Kies dan voor Gebruikers niet toestaan het dinosaurusspel te spelen … en klik rechtsboven op OPSLAAN.