Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Hoe lang gaan de batterijen mee?

De batterijen gaan, afhankelijk van het gebruik natuurlijk, ongeveer 1 jaar mee. Je kunt in het control panel zien wat de status van je batterijen is.