Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

De extensie opnieuw instellen

Soms moet de Myndr-extensie opnieuw worden ingesteld. Je kan deze zelf opnieuw installeren, of je kan contact met ons opnemen.

Als je de Myndr-extensie zelf opnieuw gaat installeren heb je de plugin en de klascode nodig. Op de pagina Zelf installeren lees je er alles over.