Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Mijn wifi valt af en toe uit! Hoe kan dat?

De Myndr-wifi hoort natuurlijk gewoon te werken, zonder uitval.

Dat je wifi uitvalt kan verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste oorzaak hiervan kan zijn dat je de voeding niet op het lichtnet hebt aangesloten, maar bijvoorbeeld op een vrije USB-poort van je ‘oude’ router. Bij een piek-belasting van de Myndr-wifi heeft het apparaat meer voeding nodig, die voeding kan alleen door het lichtnet opgevangen worden.

Als je de Myndr-wifi volgens het installatie-boekje aangesloten hebt, hoort het gewoon te werken.