Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Google apparaat wil niet met myndr-wifi verbinden

Als je een Google apparaat (Android/Chromebook) hebt dat niet wil verbinden met de myndr-wifi kun je het volgende doen:

  • Zorg ervoor dat de myndr-switch op stand 5 staat, alle bolletjes zijn dezelfde kleur.
  • Wacht een minuutje zodat je zeker weet dat de myndr-wifi ook de juiste stand heeft.
  • Er wordt nu niets meer gefilterd…
  • Verbind nu je Google apparaat met de myndr-wifi.

Nadat je je Google apparaat succesvol hebt verbonden kun je gewoon gebruik maken van de 5 standen.