Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Kan de Myndr-wifi niet gehackt worden?

Beweren dat een op internet aangesloten product niet te hacken is, is onzin. Dus ook de Myndr-wifi is, net als elk ander apparaat dat op jullie netwerk is aangesloten, uiteindelijk te hacken. We zijn bij het ontwerp en de bouw van de myndr wifi juist ervan uitgegaan dat die mogelijkheid bestaat en hebben daarop keuzes gemaakt die ervoor zorgen dat, mocht het onverhoopt gebeuren, er in ieder geval niets privacygevoeligs te halen valt.